Nieuws water@logisticon.com +31(0)184 608260
Koolwaterstoffenverwijdering vervuild grondwater
Koolwaterstoffenverwijdering vervuild grondwater
Uitdaging

Bij een saneringsproject in Nanterre, Frankrijk, diende de vervuilde grond gezuiverd te worden van koolwaterstoffen, bestaande uit benzeen, tolueen, ethylbenzeen, xyleen (BTEX) en olie.

Geleverde oplossing

Logisticon heeft de onderstaande technieken en equipment aangeleverd:

  • Olie waterafscheider
  • Zandfiltratie
  • Striptoren met luchtfilters
  • Actiefkoolfilters
  • Pompen & slangen
  • Diverse beveiligingen
MAKING WATER WORK
Sales. Rental. Service.