Nieuws water@logisticon.com +31(0)184 608260
Pilot van Logisticon bij USG succesvol afgesloten

USG is een utility bedrijf dat verantwoordelijk is voor de inkoop, productie, distributie en verkoop van onder andere geflocculeerd kanaalwater aan het gehele industrieterrein Chemelot in Geleen. De bron voor dit water is het Julianakanaal. Per jaar wordt ongeveer 45.000.000 m3 (gemiddeld 5.000 m3/uur) oppervlaktewater onttrokken uit dit kanaal. Daarnaast wordt gemiddeld 600 m3/uur oppervlaktewater onttrokken voor het spoelen van zandfilters.

Voordat het onttrokken oppervlaktewater aan de bedrijven op het Chemelot-terrein wordt geleverd, wordt het in twee parallel geschakelde flocculatoren gereinigd. Het reinigen gebeurt in een aantal zuiveringsstappen, waarbij de colloïdale deeltjes en gesuspendeerde stoffen uit het kanaalwater worden verwijderd. Na zuivering wordt het geflocculeerde kanaalwater via pompen en transportleidingen naar de Chemelot-locatie getransporteerd en verder gedistribueerd over het terrein.

Het is voor de bedrijven op Chemelot van cruciaal belang dat de flocculator een zeer hoge bedrijfszekerheid heeft. Gehele of gedeeltelijke uitval van de flocculator heeft grote gevolgen: het kan resulteren in stagnatie van de levering van demiwater, koelwater en bluswater met als mogelijk gevolg dat bedrijfsinstallaties op Chemelot moeten worden stopgezet.

Het spoelwater dat in de flocculator wordt gebruikt gaat na gebruik weer retour naar het Julianakanaal, maar heeft dan – door het gebruik van PAC (polyaluminiumchloride) – een verhoogde aluminiumconcentratie. Logisticon werd ingeschakeld voor een pilot omdat er in de toekomst geen aluminium meer geloosd mag worden in het Julianakanaal. Een duidelijk doel dus: het verwijderen van het aluminium uit het spoelwater.

Logisticon leverde een lamellenseparator, Chemdose, diverse buffersbakken en een 20ft coagulatie- en flocculatiecontainer als pilot. Een deel van het spoelwater werd in de mengbuffer van de pilotopstelling verzameld. Hier werden een coagulant en een flocculant gedoseerd. Vervolgens werd het water met een lamellenseparator en statische bezinker verder ingedikt. Het ingedikte slib zal naar een externe verwerker moeten worden afgevoerd en het schone water uit de lamellenseparator kan worden hergebruikt of geloosd worden op het Julianakanaal.

Na een jaar testen met Logisticon’s pilot is gebleken, dat er voldoende aluminium uit het spoelwater verwijderd kan worden met betreffende technologie. Dankzij de pilot heeft USG de benodigde informatie verkregen om een eventuele full-scale installatie te bouwen.

Esmee Drummen, Technical Product Engineer:

“De testopstelling van Logisticon heeft een jaar lang gediend als de pilot voor een toekomstige spoelwaterzuiveringsinstallatie. Met de behaalde resultaten kunnen we stellen dat de pilot geslaagd is. Er is gedurende de testperiode veel informatie over het proces en de waterkwaliteit verzameld en beoordeeld. De samenwerking tussen USG en Logisticon verliep soepel en de gesprekken waren open, eerlijk en transparant. Verwachtingen werden regelmatig besproken en getoetst; flexibiliteit stond hierin centraal. We hebben samen veel overlegd, geanalyseerd en geleerd en met deze werkwijze heeft elke tussentijdse aanpassing of optimalisatie er uiteindelijk voor gezorgd dat de pilot voor beide partijen een succes was.”

Blijf op de hoogte

Schrijf je in voor de online nieuwsbrief en blijf op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen en waterbehandelingsprojecten van Logisticon Water Treatment.

Meer nieuws
Logisticon neemt leerlingen mee in de wereld van techniek
Op woensdag 17 april opende Logisticon haar deuren voor enthousiaste groep 7 leerlingen van vijf basisscholen uit Groot-Ammers, Nieuwpoort/Langerak en Streefkerk.
Lees meer
Logisticon’s ultrafiltratie-installatie getest
Op een groot chemiecluster in Duitsland zijn plannen om een nieuwe fabriek te bouwen. Voor deze nieuwe fabriek is gezuiverd oppervlaktewater nodig.
Lees meer
Kwaliteit drinkwater Zweedse gemeente veiliggesteld
Eind 2023 klopte een Zweedse drinkwatervoorziening, verantwoordelijk voor het drinkwater van een grote gemeente, bij Ramson AB aan, Logisticon's partner in Zweden. In de drinkwaterbron had een bacterie uitbraak plaatsgevonden.
Lees meer
MAKING WATER WORK
Sales. Rental. Service.