Nieuws water@logisticon.com +31(0)184 608260
Beluchting / Ontgassing
Beluchting / Ontgassing

Bij beluchting wordt lucht toegevoegd aan water. Het toevoegen van lucht wordt gedaan in meerdere technieken en voor verschillende doeleinden. Het toevoegen van zuurstof (lucht) aan water wordt gedaan bij:

  1. Oxidatie. In een aantal gevallen is oxidatie van opgeloste stoffen nodig om te kunnen zuiveren. Hierbij kan gedacht worden aan de oxidatie van opgelost ijzer bij grondwaterbehandeling.
  2. Aerobe biologische processen waarbij een hoger zuurstofgehalte nodig is.

Logisticon heeft ervaring in het beluchten van bassins, oppervlaktewater en bij grondwaterzuiveringen. Hiernaast heeft Logisticon brede ervaring in biologische afvalwaterzuivering, waarvan beluchting een onderdeel is.

MAKING WATER WORK
Sales. Rental. Service.