Nieuws water@logisticon.com +31(0)184 608260
Opslag, doseren & chemie
Opslag, doseren & chemie

Het bufferen van water en het opslaan en doseren van chemicaliën is belangrijk bij de behandeling en/of zuivering van water. Chemicaliën worden toegevoegd om verwijdering van vervuiling mogelijk te maken, om het water te conditioneren of om voedingsstoffen voor een biologische waterzuivering toe te voegen.

Logisticon Water Treatment is gecertificeerd om installaties te mogen bouwen en leveren volgens de nieuwste eisen voor opslag en dosering van chemicaliën PGS31 / BRL SIKB 7800 en VLAREM II.

Chemdose

Beschikbaar voor: Sales Rental Service

Voor het opslaan en doseren van chemicaliën heeft Logisticon de Chemdose lijn ontwikkeld. Onze Chemdose worden conform laatste BRL richtlijnen gebouwd. Door de bouw op een robuuste skid is deze gemakkelijk te vervoeren en snel te plaatsen en te installeren. Het Chemdose systeem is dubbelwandig en kan worden uitgerust met een of twee doseerpompen. Hiernaast is het standaard voorzien van een vulkast en over-vulbeveiliging en lekdetectie. Optioneel kan een gaswasser worden geplaatst voor uitdampende chemicaliën. De Chemdose is te verkrijgen in bruto 1,5, 10 en 15 m³.

Toepassing:

Opslag buffers/tanks

Beschikbaar voor: Sales Rental Service

Buffertanks worden gebruikt voor opslag van water, voor verschillende toepassingen. Inzetbaar als: influent buffer, pomp buffer, buffer tank voor effluent, slib buffer, afvalwater buffer, etc.
Afhankelijk van het gewenste buffervolume biedt Logisticon staal gecoate buffers van 1 tot 36 m3 aan.

Toepassing:

Fysisch chemische containers

Beschikbaar voor: Sales Rental Service

Bij coagulatie/flocculatie wordt aan het water chemicaliën (vlokmiddelen) toegevoegd met als doel om kleine zwevende deeltjes te verwijderen die normaal niet direct door bezinking, flotatie of zandfiltratie afgevangen kunnen worden. Coagulatie is het proces waarbij door toevoegen van chemicaliën (bijv. ijzerchloride) de afstoting tussen de zwevende (colloïdale) deeltjes wordt verlaagd waardoor deze kunnen samenklonteren. Hiervoor zijn een intensieve menging, de juiste chemicaliën en een (korte) verblijftijd vereist. De vlokken die bij coagulatie ontstaan zijn klein en kunnen alleen verder groeien door rustig te roeren zodat deeltjes verder samen kunnen klonteren. Het samenklonteren van deze microvlokken wordt flocculatie genoemd. Voor flocculatie is een rustige menging en langere verblijftijd nodig. Om het flocculatieproces te verbeteren worden vlokhulpmiddelen, zoals poly-elektrolyten: PE, gedoseerd. Het coagulatie-/flocculatieproces vindt plaats in tanks waarbij veel aandacht moet worden besteed aan de juiste (verhoudingen) chemicaliën, pH, mengenergie en verblijftijd. Coagulatie en flocculatie kan ook plaatsvinden in pijpflocculatoren.

Logisticon levert zowel losse als gecombineerde doseersystemen. De ontwikkelde samengestelde fysische chemische containers zijn ideaal voor een van A tot Z fysische chemische voorbehandeling voor verscheidende waterzuiveringstechnologieën.

Toepassing:
MAKING WATER WORK
Sales. Rental. Service.